سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روزهای تنهایی من

HYUJIKOLP-[=


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/5/16:: 11:1 عصر     |     () نظر

سـلام ای یـار بـازیـگـر، ?جـایـے؟

خـوشے بـا او ، شنـیـ?م ، خـوش بـہ حـالـت

رهـا ، تنـها ، نـخواهــ? ?ر? امـا

مـرا ی? ?م بـہ حـال خو? ، خـیالـت

شنـیـ?م گـفتـہ ای بـا او هـم از عـشـق

شنـیـ?م ?م ز?ی از بـے قـراری

بـرایـش از مـحبـت قـصـہ گـفتـے

بـہ او گـفتـے ?ـہ او را ?وسـت ?اری

نـفـس ?ر سیـنـہ زنـ?ا?? مـی?نـم چـون

هـوا مـسمـوم از بـوی ?روغ اسـت

نمے آیـم سـراغـت چـنـ? وقتـیسـت

سـرت بـے حـ? و انــ?ازه شلـوغ اسـت

نمـے ?انـم چـرا افتـا? یـا?م

بـہ نـاگـہ خـاطـرات خـوب بـاهـم

نـمے شـ? بـاورم هـرگـز ?ـہ یـ? روز

بـہ پـایـا?? مـے رســ? رؤیـای مـا هـم

شنـیـ?ی پـشت مـا مـر?م چـہ گفـتنــ?؟!

شنـیـ?ی مـات ایـ?? تـقـ?یـر مـانـ?نـ?؟!

از ایـن?ـہ بَـنـ? مـا بُـریـ? ، آنـهـا

تـمام عـشـق را بیـهو?ه خـوانـ?نـ?

اگـرچـہ صـاف و صـا?ق بـو?م ، امـا

چـرا گفـتنـ? مـر?م سـا?ه لـوحـم؟!

اگـرچـہ بـے تـو تنـها مـانـ?م امـا

مـرا تنـها نـخواهــ? ?ر? ایـن غـم

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/12:: 12:10 عصر     |     () نظر

سکوت کن دلم !
این جا سکوت, اجباری ست
اگر چه حرف و غزل در نگاهمان جاری ست
همیشه عشق, برایم سکوت و ابهام است
شبیه دیدن او بین خواب و بیداری ست
چه قدر پیر شدم...
با مرور خاطره ها...
به ذهن خاطره هایم, سکوت غمباری ست
دلم شکست و غزل مرد..
اه, ای مردم !
چه قدر طعنه و زخم زبانتان کاری ست!
اگر چه حرف و غزل نا تمام مانده...
ولی...
سکوت کن دلم!
این جا سکوت اجباری ست


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/12:: 12:8 عصر     |     () نظر

اگه شما لیسانس حال گیری داری

مام فوق لیسناس انتقام داریم...!!

آره داداش

 

آدم ها لالت میکنند...

بعد هی میپرسند چرا حرف نمیزنی؟؟....

واین خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست...


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/10:: 1:21 عصر     |     () نظر

خوشبختیت را آرزو میکنم....

ولی................

خدا میداند که حسادت امانم را برینده


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/10:: 1:19 عصر     |     () نظر

من باهر دستی میدم بالگد پس میگیرم!!

الکی میگن باهر دستی بدی باهمون دست میگیری

فکرکردن ما خریم!!!!.....

عزیزم حتی اگه خدا خودش بیاد پایین واسه تضمینت

یاشیطونو بفرسته واسه برگردن گرفتن تقصیرت!!

دیگه فایده نداره خراب شد تصویرت

آره گلم خراب شده تصویرت!!!!!!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/9:: 6:39 عصر     |     () نظر

             "عادت"

      چه طعم تلخی دارد....

وقتی آن را با عشق اشتباه میگیری!!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/9:: 3:14 عصر     |     () نظر

غم.....حاضر....

درد....حاضر....

عشق....؟؟؟

دوباره میخوانم..

عشق.....؟؟

بازهم نیامده؟؟

غیبت هایش از حد مجازی دیریست گذشته!!

با آنکه نمیشود اما زندگی را ادامه میدهیم....

مشق هر شبتان همین باشد...

(((جای عشق تا کی خالیست؟؟)))


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/9:: 2:56 عصر     |     () نظر